"Poradnictwo bliżej obywatela" - projekt EFS
Kapitał Ludzki Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska

W okresie od 1 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2015 r. Biuro Porad Obywatelskich (BPO) realizowało projekt pn.: "Poradnictwo bliżej obywatela", który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.