Cele projektu EFS
Kapitał Ludzki Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie miasta Ruda Śląska, gdzie powstały nowe punkty BPO oferujące bezpłatną pomoc w oparciu o zasady doradzania w BPO, czyli:

  • bezpłatność,
  • bezstronność,
  • poufność,
  • niezależność,
  • otwartość dla wszystkich,
  • aktualność i rzetelność informacji,
  • samodzielność klienta.

Projekt adresowany jest do mieszkańców Rudy Śląskiej. Zapewniamy jednak, iż każda osoba, która zwróci się do Biura po poradę, zostanie przyjęta i otrzyma stosowne informację, pomoc.

Do skorzystania z oferty BPO zachęcamy w szczególności osoby mające utrudniony dostęp do poradnictwa prawnego i obywatelskiego z uwagi na swoją złą sytuację finansową lub życiową. Pragniemy podkreślić, iż BPO nikogo nie dyskryminuje, udziela porad wszystkim, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, narodowość, status majątkowy, itd.

Aby pomóc mieszkańcom w dotarciu do naszego biura wydaliśmy plakat, który można spotkać w wielu miejscach Rudy Śląskiej.