Archiwum
Kapitał Ludzki Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska

W to miejsce przenosimy w celach archiwalnych różne informacje dotyczące realizacji przez Biuro Porad Obywatelskich unijnego projektu EFS.