Zapytanie ofertowe

5 kwietnia 2011r. Stowarzyszenie "Rudzkie Konto Pomocy" złożyło zapytanie ofertowe dot. składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dot. równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektu "Poradnictwo bliżej obywatela" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje zawarto w poniższych plikach (format MS Word)