Zrealizowane zadania
rkp

Zaproszenie na wykład (3 września 2014r.)

Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy zaprasza seniorów na wykład o tematyce prozdrowotnej pt."Ergonomia dnia codziennego", który odbędzie się w dniu 3 września 2014r. o godzinie 9-ej. w Nowym Bytomiu przy kościele Św. Pawła w domu katechetycznym w auli Św. Jana Pawła II.

Wykład poprowadzi specjalista fizykoterapeuta mgr Krzysztof Olech.

Rudzkie Konto Pomocy realizuje zadanie publiczne "Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji", które jest współfinansowane przez Miasto Ruda Śląska.

Stefania Krawczyk
koordynator projektu