Relacja z konferencji

KONFERENCJA pn. "Model wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce - propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa"

7 lutego 2014r. w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej miała miejsce konferencja, która odbyła się w ramach projektu: "Model wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce - propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa - szkolenie dla doradców".

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ratusza oraz rudzkich NGO, którym bliski jest rozwój bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W trakcie licznych prelekcji, zgromadzeni w Sali Sesyjnej UM mieli możliwość zgłębienia swojej wiedzy na temat poradnictwa obywatelskiego w Rudzie Śląskiej.

Pani Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta oraz Pani Anna Krzysteczko, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych podziękowały organizacjom pozarządowym za ich działalność. Poradnictwo obywatelskie jest ważne dla mieszkańców i jego brak byłby odczuwalny nie tylko dla rudzian, ale również dla samorządu.

Pani Prezydent omówiła kondycję poradnictwa obywatelskiego i prawnego w Rudzie Śląskiej oraz opisała funkcjonowanie rudzkich organizacji pozarządowych zajmujących się tą tematyką.

Przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej scharakteryzowała współpracę Ośrodka z organizacjami pozarządowymi oraz pomoc, jaką beneficjenci MOPS-u otrzymują z III sektora.

Pani Barbara Przybylska, koordynatorka projektu z ramienia Związku Biur Porad Obywatelskich wraz z Panem Przemysławem Stich, Doradcą BPO w Rudzie Śląskiej, który pełnił funkcję konsultanta w trakcie prac przy projekcie, zaprezentowali wyniki dokonanych badań i analiz.

Na koniec, przedstawicielki naszego Stowarzyszenia - Pani Barbara Dworak oraz Pani Stefania Krawczyk omówiły działalność Biura Porad Obywatelskich w Rudzie Śląskiej zwracając szczególną uwagę na fakt, iż wszystkie projekty realizowane przez RKP były odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie bezpłatnej pomocy wśród mieszkańców Rudy Śląskiej.

Po konferencji, uczestnicy odbyli szkolenie, które pogłębiło ich wiedzę dot. poradnictwa obywatelskiego. Dyskusja doradców i wymiana doświadczeń wzbogaciły wydarzenie i uczyniło spotkanie niezwykle praktycznym i pomocnym w przyszłej pracy.

Projekt ten był realizowany w partnerstwie z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Instytutem Spraw Publicznych oraz Instytutem Prawa i Społeczeństwa.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce", współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.