Statystyki naszej działalności

Lipiec w liczbach. Statystyki działalności Biura Porad Obywatelskich w Rudzie Śląskiej.

Znaczna ilość Klientów dowiaduje się o BPO od swoich znajomych, których polecenie jest najlepszą rekomendacją usług świadczonych bezpłatnie przez Biuro Porad Obywatelskich. 25% osób dowiedziało się o BPO z gazety, telewizji regionalnej czy Internetu.

62% Klientów to osoby od 25 do 54 roku życia. Osoby w wieku starszym stanowią 32% i połowa z nich jest aktywna zawodowo.

W lipcu 47% Klientów zwracających się do BPO po poradę posiadało wykształcenie zawodowe (więcej mężczyzn niż kobiet). 1/3 ukończyła swoją edukację na szkole średniej. Więcej kobiet niż mężczyzn ma wykształcenie wyższe.

Jakie pytania zadają w Biurze nasi Klienci? Przedstawia to poniższy wykres.

Zainteresowanie prawem spadkowym nie spada. Klienci są coraz bardziej świadomi.