Zaproszenie na wykład pt. Historia Fryny

BPO na festynie zorganizowanym przez Śląskie Stowarzyszenie Diabetyków

27 września 2014r. w ogrodzie Miejskiego Ośrodka Kultury w nowym Bytomiu odbył się festyn zorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Diabetyków. Zostało na niego zaproszone również nasze Biuro Porad Obywatelskich.