Dziękujemy za Wasz 1% podatku

Dziękujemy za Wasz 1% podatku

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Informujemy, iż z tego tytułu w 2014 r. na konto Rudzkiego Konta Pomocy wpłynęła kwota w wysokości 7006,60 zł.

DZIĘKUJEMY!

Wpłaty z 1% przeznaczane są na realizację działań statutowych stowarzyszenia.

W tym roku RKP m.in. prowadziło Biura Porad Obywatelskich, w którym Doradcy udzielali bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich wszystkim zainteresowanym.

Nieustannie rozwijamy się i poszerzamy naszą działalność, by jeszcze lepiej i skuteczniej nieść pomoc potrzebującym. Prosimy o nas nie zapominać także przy rozliczeniu za 2014 rok.

Tutaj można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi przekazywania 1% podatku na nasze Stowarzyszenie...