Otwarcie nowej siedziby BPO i inauguracja projektu "Poradnictwo bliżej obywatela"

14 kwietnia 2011 r. miało miejsce uroczyste otwarcie siedziby Biura Projektu, a co za tym idzie inauguracja działalności Punktów BPO, które będą przyjmować Klientów w ramach projektu "Poradnictwo bliżej obywatela".

Przypominamy, iż projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy UDA-POKL.05.04.02.00-685/10.

Spotkanie prowadziła Pani Barbara Dworak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia RKP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Prezydent Miasta, Pani Grażyna Dziedzic, przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Jarosław Wieszołek, przedstawiciel Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, lokalnych mediów, zespół doradców BPO, przyjaciele z rudzkich organizacji pozarządowych.

Po poświęceniu siedziby i licznych przemówieniach był czas na rozmowę przy kawie, wymianę doświadczeń w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, działalności na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej.

Otwarcie siedziby odbyło się w ciepłej i przyjaznej atmosferze. Wspólnie spędzonych chwil na pewno nie zapomnimy.

Dziękujemy wszystkich przybyłym gościom za obecność i miłe słowa.