Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (30, 31 marca 2004r.)

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
(30, 31 marca 2004r.)

W dniach 30 i 31 marca 2004 roku na Śląsku odbywało się wyjazdowe spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich prof. A. Zolla i jego pracowników z obywatelami i władzami województwa. W Częstochowie pracownicy biura RPO w dniach 30 i 31 marca br. w zamiejscowej filii Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Sobieskiego 7 przyjmowali klientów. Pomocą służyli również przedstawiciele Biur Porad Obywatelskich ze Śląska, którzy pomagali i korzystali z doświadczeń pracowników biura RPO.

Z Biura Porad Obywatelskich w Rudzie Śląskiej do Częstochowy przyjechały 2 osoby, p. Stenia Krawczyk i p. Barbara Dworak. Oto relacja p. Steni Krawczyk:
"Wspólnie z pracownikami biura przyjmowałyśmy klientów, obserwując w jaki sposób prowadzone są rozmowy z klientem, jakie robi się przy tym notatki z rozmowy. Porady nie były udzielane bezpośrednio, lecz notatki były zabierane do Warszawy i klient miał otrzymać informację po jakimś czasie. Gdy sprawa nie miała podstaw do rozpatrzenia przez rzecznika klient na miejscu był informowany o tym. Barbara Dworak była obserwatorem u pani, która zajmowała się prawem pracy, a ja u pani Iwony Muchin, która zajmowała się zabezpieczeniem społecznym. Około godziny 16 pożegnaliśmy się z miłymi pracownikami z biura RPO."

31 marca 2004 odbyła się konferencja w sali Sejmu Śląskiego na temat "aktywizacja środowisk lokalnych - na terenie województwa śląskiego", na której p. Barbar Dworak i Stenia Krawczyk, przedstawicielki BPO Ruda Śląska, u pani Krystyny Lachowicz złożyły swoje wizytówki, zaznaczając tym naszą obecność i zaangażowanie.

Natomiast w tym samym dniu o godz. 18 odbyło się spotkanie prof. Zolla w Zabrzu na Politechnice, które organizowała prezes Wszechnicy ZABRZAŃSKIEJ dr Krystyna Rożek-Lesiak. Na tym spotkaniu p. Barbara Dworak podziękowała prof. Zollowi za możliwość skorzystania z doświadczenia pracowników biura RPO, a także za popieranie poradnictwa obywatelskiego. Dla nas pobyt w Częstochowie był okazją do nabycia nowych doświadczeń i umiejętności. Prof. Zoll odpowiedział, że jego zamierzeniem jest, aby w każdej gminie w Polsce były Biura Porad Obywatelskich.


Relację przygotowała:
Stenia Krawczyk

Spotkanie z prof. Andrzejem Zollem Spotkanie z prof. Andrzejem Zollem