Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych z terenu 5 województw

Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych z terenu 5 województw

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS w Warszawie otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt "Niepełnosprawny-pełnoprawny".

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu województw: mazowieckiego, ¶więtokrzyskiego, ¶l±skiego, dolno¶l±skiego i łódzkiego, realizowany od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne mog± skorzystać z porad zarówno osobi¶cie jak i telefonicznie, w następuj±cych Biurach Porad Obywatelskich:

  • BPO w Warszawie, z siedzib± przy ul. Gałczyńskiego 3 w Warszawie, nr tel. 22 828 12 95. Zapraszamy też do lokalnych punktów: ¦ródmie¶cie, Bielany, Praga Północ, Mokotów, Praga Południe, Wola, Ursus, Wawer, Targówek
  • BPO w Ostrowcu ¦więtokrzyskim, z siedzib± przy ul. Sienkiewicza 70 w Ostrowcu ¦więtokrzyskim, nr tel. 722 397 182.
  • BPO w Rudzie ¦l±skiej, z siedzib± przy ul. Markowej 22 w Rudzie ¦l±skiej,
    nr tel. 692-328-733.
  • BPO w Wałbrzychu, z siedzib± przy ul. Mickiewicza 29, nr tel. 665 16 60. Porady w głównej siedzibie oraz w punkcie gminy ¦widnica.
  • BPO w Skierniewicach, z siedzib± przy ul. Stefana Batorego 64H.

Zachęcamy wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu województw mazowieckiego, ¶więtokrzyskiego, ¶l±skiego, dolno¶l±skiego i łódzkiego do korzystania z porad w trudnych spraw życiowych, w szczególno¶ci w problemach dotycz±cych ¶wiadczeń finansowych i zasiłków, w sprawach mieszkaniowych, zadłużeń, spadkowych, rodzinnych, oraz ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych.


Porady dla osób niepełnosprawnych ¶wiadczone w ramach projektu "Niepełnosprawny-pełnoprawny " współfinansowane s± ze ¶rodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Zadanie realizowane w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.