Kampania "Stop dziedziczeniu długów"

W 2008 roku Biuro Porad Obywatelskich przyłączyło się do prac w ramach prowadzonej przez Związek Biur Porad Obywatelskich ogólnopolskiej kampanii informacyjnej "Stop dziedziczeniu długów!"

Celem kampanii było upowszechnienie wiedzy o przepisach dotyczących dziedziczenia długów, co jest szczególnie ważne w dobie popularyzacji stylu życia "na kredyt".

Trwający od maja do października 2008 r. projekt miał na celu uświadomienie zagrożenia, jakie płynie z bierności, niewiedzy, braku zainteresowania, a czasami nawet ignorancji, po śmierci bliskiej osoby pozostawiającej po sobie liczne długi.

Doradcy informowali, iż niespłacone przez spadkodawcę kredyty czy zaległe podatki stają się zobowiązaniami spadkobiercy. Pomagali pisać wniosku do sądu, pisma do wierzycieli, tłumaczyli procedury, przepisy prawa.

Patronami honorowymi Kampanii byli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Patronat prasowy objęła Gazeta Prawna.

Projekt był finansowany przez Unię Europejską w ramach programu "Środki Przejściowe 2005".

W trakcie kampanii udzielono ok. 60 porad z zakresu prawa spadkowego. Projekt się skończył, zainteresowanie Klientów BPO prawem spadkowym jednak ciągle wzrastało.

W I kwartale 2009 r. udzielono 72 porad dot. prawa spadkowego i jest to znakomitym dowodem na to, iż Kampania "Stop dziedziczeniu długów" przyniosła rezultaty.