Skład Zarządu RKP

Władze Rudzkiego Konta Pomocy wybierane są przez Walne Zebranie. Kadencja trwa 3 lata.

W latach 2019-2022 Zarząd Rudzkiego Konta Pomocy tworzą:
1. Stefania Krawczyk - prezes
2. Dorota Tobiszowska - wiceprezes
3. Przemysław Stich - sekretarz
4. Ewa Wiśniowska - skarbnik
5. Ireneusz Lutek - członek
6. Tomasz Pacholski - członek
7. Łukasz Glodek - członek

W czerwcu 2016 roku założycielka i wieloletni prezes naszego stowarzyszenia, Pani Barbara Dworak otrzymała tytuł Honorowego Członka Rudzkiego Konta Pomocy.