BPO

Biuro Porad Obywatelskich
przy Rudzkim Koncie Pomocy w Rudzie Śląskiej
Menu główne
:: Strona główna
:: Historia, założenia i cele
:: Poradnictwo obywatelskie
:: Zrealizowane projekty
:: Archiwum wydarzeń
:: Wolontariat w BPO
       - Zostań wolontariuszem
:: Przydatne linki
:: Terminy dyżurów,
    dane kontaktowe

:: Przejdź do strony RKP

:: Ochrona znaku BPO
Zapraszamy

Biuro Porad Obywatelskich
ul. Markowej 22, Nowy Bytom
Czynne:
w poniedziałki
i w środy od 15-19
,
bpo@rkp-rudasl.pl

BPO na Facebooku
Historia, założenia i cele działalności Biura Porad Obywatelskich

Biuro Porad Obywatelskich inkubowane przez Stowarzyszenie "Rudzkie Konto Pomocy" jest członkiem Związku Biur Porad Obywatelskich w Warszawie, organizacji pozarządowej powstałej w 1998 roku, która wspiera rozwijającą się sieć Biur Porad Obywatelskich w Polsce.

BPO w Rudzie Śląskiej zostało powołane przez Stowarzyszenie w 2002 roku, by pomagać Klientom Biura w rozwiązywaniu ich problemów.

Głównym celem Biura Porad Obywatelskich jest udzielanie porad osobom ich poszukujących, które nie potrafią znaleźć rozwiązania swojego problemu, informacji na temat je interesujący.

Zakres usług oferowanych przez Doradców BPO jest szeroki.

Porady udzielane są w sprawach:

 • mieszkaniowych,
 • rodzinnych,
 • świadczeń socjalnych,
 • świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • zatrudnienia i bezrobocia.

Informacje udzielane są w sprawach:

 • imigracji/repatriacji,
 • finansowych,
 • niepełnosprawności,
 • obywatela a instytucji,
 • pozbawienia wolności,
 • spadkowych,
 • konsumenckich,
 • stosunków międzyludzkich,
 • własności.

Ponadto, w razie potrzeby, Doradca pomaga sporządzać wnioski, pozwy, specjalistyczne pisma do różnego rodzaju instytucji.

Biuro Porad Obywatelskich działa zgodnie z zasadami obowiązującymi w Związku Biur Porad Obywatelskich:

 • Bezpłatność
  Świadczone przez Biuro porady są całkowicie bezpłatne.
 • Bezstronność
  Doradca udzielając porady nie kieruje się własnymi przekonaniami, opiniami i wartościami, nie ocenia Klienta, jego działań oraz nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu.
 • Poufność
  Biuro zapewnia zachowanie tajemnicy o samym fakcie pobytu Klienta w BPO. Tajemnicą objęte są również wszystkie powierzone przez Klienta informacje (wyjątek stanowią informacje o popełnieniu najcięższych przestępstw).
 • Niezależność
  Biuro Porad Obywatelskich udzielając porad nie kieruje się interesem kogokolwiek, tylko dobrem samego klienta.
 • Otwartość dla wszystkich
  Każda osoba może być Klientem Biura, każdy zaś Klient będzie przyjęty w sposób uwzględniający jego potrzeby i możliwości.
 • Aktualność i rzetelność informacji
  Każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w Biurze Porad Obywatelskich system informacyjny. Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.
 • Samodzielność Klienta
  Doradca nie może podejmować decyzji za klienta, podaje tylko istniejące możliwości rozwiązania jego problemu. Klient sam dokonuje wyboru.


Copyright by Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej | Valid HTML 4.01 & CSS szablony