Zaproszenie na szkolenie
logo

Stowarzyszenie "Rudzkie Konto Pomocy" we współpracy ze Związkiem Biur Porad Obywatelskich zaprasza do udziału w szkoleniu w dniach 7-9.02.2014.r pt.: "Model wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce - propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa - Szkolenie dla doradców".

Szkolenie odbywa się w ramach projektu "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce", współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Instytutem Spraw Publicznych oraz Instytutem Prawa i Społeczeństwa. Więcej na temat projektu na www.ppio.eu

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do 25 osób z organizacji pozarządowych, które zajmują się lub będą zajmować się prowadzeniem porad prawnych lub obywatelskich. Zapraszamy praktyków - doradców, prawników, jak i wolontariuszy (może być kilka osób z jednej organizacji).

Cel szkolenia:
Zwiększenie oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności doradców z zakresu:

  • proponowanego modelu wsparcia bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
  • metod wdrażania standardów
  • pracy poradniczej z klientami.

Korzyści dla uczestników/czek:
Każdy uczestnik/czka ukończy szkolenie z indywidualnym planem działania pozwalającym na wytyczenie kierunków w bieżącej pracy poradniczej oraz uzyska certyfikat.

Metody szkoleniowe:
Podczas szkolenia stosowane będą techniki opierające się na metodzie aktywizacyjnej, pozwalającej w pełni wykorzystać doświadczenie uczestników/czek oraz uzupełnić i zwiększyć ich wiedzę i umiejętności. Szkolenie będzie prowadzone przez trenerki i trenerów posiadających duże doświadczenie w pracy doradczej.

Zgłoszenia osób chętnych od udziału w szkoleniu należy przesłać na adres: fryna(małpka)poczta.fm * do 20 stycznia 2014r. Osoby zakwalifikowane do szkolenia (decyduje kolejność zgłoszeń) zostaną poproszone o dostarczenie wymaganych dokumentów na adres: Stowarzyszenie "Rudzkie Konto Pomocy", ul. Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska. Dopuszczalne jest, by jedna organizacja pozarządowa skierowała na szkolenie kilka osób.

Dokumenty, o których mowa powyżej to:

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Deklaracja uczestnictwa.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.

Pytania dotyczące szkolenia należy kierować na adres mailowy:
fryna(małpka)poczta.fm *

Plan szkolenia oraz miejsce, gdzie odbędą się warsztaty, podamy w najbliższych dniach.

Dokumenty do pobrania:

Informacje udzielane są także telefonicznie:
Anna Krawczyk, tel.508-225-453
Małgorzata Szałek, tel. 601-64-45-14.


*) zamiast słowa (małpka) proszę wstawić symbol @


logo