Zrealizowane projekty Rudzkiego Konta Pomocy

W swojej ponad dwudziestoletniej historii Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy realizowało kilka znaczących projektów takich jak:
Biuro Porad Obywatelskich - projekt aktywny

Biuro przyjmuje klientów, pracuje w oparciu o standardy Związku Biur Porad Obywatelskich. Udziela porad i informacji. Z miesiąca na miesiąc zwiększa się liczba klientów Biura.

Współpracujemy z instytucjami i innymi organizacjami w naszym regionie.

Więcej informacji o Biurze Porad Obywatelskich przedstawiamy na pozostałych stronach naszego serwisu.
"Wiem, potrafię, korzystam ze swoich praw" - projekt zakończony

ASOS
Pracownia edukacji społecznej "Obyw@tel 60 plus" - projekt zakończony

Pracownia Edukacji Społecznej "Obyw@tel 60 plus" to projekt polegający na organizacji bezpłatnych kursów komputerowych dla seniorów.

To także przestrzeń, gdzie przy filiżance świeżo zaparzonej kawy lub herbaty można było poznać nowych przyjaciół, przeczytać aktualne wydanie gazety, skorzystać z pomocy Doradców Biura Porad Obywatelskich, którzy w Pracowni pełnili dyżury.

Proszę kliknąć w grafikę poniżej, aby zobaczyć więcej...

60 plus
"Wiem więcej, więc korzystam ze swoich praw - bezpłatna edukacja prawna i obywatelska" - projekt zakończony

Projekt "Wiem więcej więc korzystam ze swoich praw - bezpłatna edukacja prawna i obywatelska" miał na celu zwiększenie wiedzy o przysługujących prawach, integrację oraz aktywizację obywatelską mieszkańców Rudy Śląskiej kwalifikujących się do bezpłatnej pomocy prawnej ze względu na trudną sytuację materialną, których dzieci uczęszczają na zajęcia do świetlic środowiskowych.

Proszę kliknąć w grafikę poniżej, aby zobaczyć więcej...

FIO
Fundusz Stypendialny - projekt zakończony

Fundusz działał od 1998 roku i skierowany był do uczniów szkół średnich. Obowiązywało kryterium ocen i kryterium dochodowe. Do tej pory zostało przyznanych ponad 300 stypendiów. Nasi byli stypendyści zostawali studentami wyższych uczelni, kilkoro z nich otrzymywało stypendia ministerialne, stypendia Prezydenta Miasta, stypendia naukowe.

Nasi stypendyści są laureatami konkursów na szczeblu krajowym.

Projekt Fundusz Stypendialny wypracował sobie dobrą tradycję i uznanie, był uznawany w środowisku uczniowskim za prestiżowy.
Rudzki Festiwal Kulturalny Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - projekt zakończony

Projekt ten jest szczególnym osiągnięciem Stowarzyszenia. Powstał w 1995 roku z myślą o uczestnikach z naszego miasta, a już w kilka lat później przekroczył granice miasta i zyskał sławę w regionie i nie tylko.

Skierowany był do szkół życia, ośrodków dla niepełnosprawnych, klas integracyjnych i tych środowisk, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (stowarzyszenia itp.).

Celem festiwalu było zaprezentowanie osiągnięć tych osób, zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych z społecznością naszego miasta. Pobudzenie inwencji twórczej w młodych ludziach niepełnosprawnych i danie możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć i swojego talentu.

Uczestnikami Festiwalu było około 1000 osób.

Festiwal dawał możliwość zaprezentowania się w 4 kategoriach: muzycznej, plastycznej, recytatorskiej i małe formy teatralne. Na stałe był wpisany w kalendarz imprez kulturalnych naszego miasta pod nazwą "Rudzkiej Jesieni Kulturalnej" i kończył ją finałowym koncertem, który zawsze odbywał się w pierwszą niedzielę grudnia.
"Rudzkim Dzieciom" - projekt zakończony

Projekt został zrealizowany dzięki współpracy z Fundacją Know How Fund.

Utworzono dwie pracownie komputerowe, w których prowadzone są zajęcia dla dzieci i bezpłatne kursy komputerowe dla dorosłych, bezrobotnych, dla członków innych stowarzyszeń itp.

Zostało przeszkolonych ok. 80 wolontariuszy na kursie organizowanym przez Rudzkie Konto Pomocy przy współpracy z stow. KLANZA z Lublina pt. "Gry i zabawy podwórkowe na pogodę i niepogodę". Uczestnicy kursu pracują w świetlicach środowiskowych, ochronkach parafialnych, prowadzą kolonie i półkolonie, pracują jako animatorzy gier i zabaw dla dzieci w różnych klubach i świetlicach.

Rudzkie Konto Pomocy nieodpłatnie wypożyczało sprzęt sportowy na potrzeby różnych imprez prowadzonych na rzecz dzieci oraz dla dzieci i młodzieży.