Strona główna :: Oficjalna witryna Rudzkiego Konta Pomocy
Projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2016-2017
"Wiem więcej, więc korzystam ze swoich praw
- bezpłatna edukacja prawna i obywatelska"
Strona główna | Temat miesiąca | Nowości w prawie | Archiwum aktualności sobota, 15 czerwca 2024r.

Temat miesiąca

FIO

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka

Rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać.

Obowiązek alimentacyjny powstaje z chwilą urodzenia się dziecka.

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych, realnych potrzeb dziecka oraz możliwości finasowanych zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych rodzica.

W jaki sposób dochodzić alimentów?

Najlepszym sposobem na dochodzenie alimentów jest sporządzenie umowy alimentacyjnej w formie pisemnej pomiędzy rodzicami dziecka, w którym jedna strona zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty świadczeń alimentacyjnych w określonym terminie; zazwyczaj płatność odbywa się w sposób cykliczny (np. do 10-go dnia każdego miesiąca).

Ugoda rodziców może zostać zawarta przed sądem lub być też wynikiem wyroku sądu.

Warto pamiętać, iż umowa ustna zawarta między rodzicami nie jest skuteczna w wypadku uchylania się zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych od ich uiszczania, bowiem taka umowa nie może być podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej wobec dłużnika alimentacyjnego.

czytaj więcej...Informacje o projekcie

FIOProjekt "Wiem więcej więc korzystam ze swoich praw - bezpłatna edukacja prawna i obywatelska" ma na celu zwiększenie wiedzy o przysługujących prawach, integrację oraz aktywizację obywatelską mieszkańców Rudy Śląskiej kwalifikujących się do bezpłatnej pomocy prawnej ze względu na trudną sytuację materialną, których dzieci uczęszczają na zajęcia do świetlic środowiskowych.

Beneficjenci projektu mogą skorzystać z bezpłatnych spotkań edukacyjno-informacyjnych z przedstawicielami instytucji publicznych i administracji, bezpłatnych szkoleń-warsztatów "Poznaję swoje prawa, potrafię z nich korzystać". Zorganizowane zostaną także rodzinne wyjazdy szkoleniowo-integracyjne. Dodatkowym wsparciem dla beneficjentów są dyżury prawników i specjalistów z zakresu edukacji finansowej, w czasie których mogą oni zgłaszać problemy wymagające rozwiązania i interwencji, a także uzyskują bezpłatną pomoc. Działania aktywizujące realizowane są także poprzez przygotowanie przez beneficjentów projektu do budżetu obywatelskiego. Rezultatem prowadzonych działań będzie zintegrowanie środowisk osób korzystających z pomocy świetlic środowiskowych w Rudzie Śląskiej, zwiększenie wiedzy beneficjentów, aby stali się świadomymi obywatelami znającymi swoje prawa, oraz wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w zakresie edukacji prawnej.Forum

FIOBeneficjentów tego projektu zapraszamy do korzystania z forum dyskusyjnego. Jest to miejsce spotkań, wymiany myśli i doświadczeń.

Aktualności projektu

FIO

Zakończenie projektu

Informujemy, że projekt "Wiem więcej, więc korzystam ze swoich praw - bezpłatna edukacja prawna i obywatelska" zakończył się. Wszystkie założone cele projektu zostały osiągnięte. Dziękujemy naszym beneficjentom za aktywny udział w projekcie.

Strona ta pozostaje jako pamiątka historyczna i ślad po kolejnym skutecznie wykonanym zadaniu Rudzkiego Konta Pomocy, świadczonym dla całej lokalnej społeczności.

Serdecznie dziękujemy!

...

Spotkanie dla beneficjentów projektu FIO

23 maja 2017r. odbyło się kolejne spotkanie projektu "Wiem więcej, więc korzystam ze swoich praw - bezpłatna edukacja prawna i obywatelska". Spotkanie miało miejsce w świetlicy środowiskowej w dzielnicy Nowy Bytom.

zobacz więcej zdjęć...

Archiwum aktualności...


Nowości w prawie

FIO

10 lutego 2017

Do obiegu wszedł nowy banknot 500 zł.

NBP wprowadził do obiegu nowy banknot. Ma on nominał 500 zł. Znajduje się na nim wizerunek króla Jana III Sobieskiego.

2 lutego 2017

Nowe legitymacje dla osób przechodzących na emeryturę i rentę.

Od początku lutego nowi emeryci i renciści otrzymują legitymacje o nowym wzorze. Są one dostosowane do potrzeb osób słabo widzących i niedowidzących. Nowe legitymacje są biało-zielone, nie mają tez pola z numerem świadczenia. Zamiast niego pojawiło się pole z oznaczeniem rodzaju świadczenia.

1 lutego 2017

Mija termin rejestracji kart prepaidowych.

Do 1 lutego 2017 r. właściciele kart prepaidowych mieli obowiązek je zarejestrować. Jeżeli tego nie zrobili to ich numer został zablokowany. Nie jest to blokada nieodwracalna. Po zarejestrowaniu karty SIM numer zostanie odblokowany.

Kliknij, aby przeczytać więcej...Polecane strony

FIOPoniżej zamieszczamy linki do przydatnych stron internetowych o tematyce związanej z tym projektem (strony otwierają się w osobnych oknach):

Świetlica w Orzegowie

FIO41-704 Ruda Śląska
ul. Królowej Jadwigi 8
tel. +48 32 242 11 69
Kierownik: Małgorzata Widuch

Świetlica środowiskowa działa od lutego 2012r. Mieści się w pomieszczeniach domu katechetycznego przy parafii Świętego Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej - Orzegowie. Posiada 30 miejsc dla dzieci w wieku od 5 do 16 roku życia. Podstawowym celem jej działalności jest wspieranie rodzin, które mają trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, a także wyrównywanie szans rozwojowych dzieci pochodzących z tych rodzin. Uczestnicząc w zajęciach wychowankowie uczą się współpracy w grupie, samodzielności i otwartości na innych.

Więcej o świetlicy...Świetlica w Czarnym Lesie

FIO41-711 Ruda Śląska
ul. Cynkowa 22
tel. +48 32 244 41 36
Kierownik: Katarzyna Homeniuk

Świetlica działa od marca 2003 roku. Mieści się w Domu Parafialnym przy Parafii Ducha Świętego w Rudzie Śląskiej - Czarnym Lesie. Dzieci mogą także korzystać z boiska i placu zabaw.

Więcej o świetlicy...Świetlica w Nowym Bytomiu

FIO41-709 Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II 5
tel. +48 32 243 66 94
Kierownik: Oliwia Twierdzińska

Świetlica środowiskowa działa od września 2003 roku. Zapewnia wsparcie 50 dzieciom w wieku 5 - 16 lat. W swoich działaniach wspiera rodziny z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Zapewnia wychowankom pomoc w nauce, a także wspiera w sytuacjach kryzysowych (szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych).

Więcej o świetlicy...Świetlica w Wirku

FIO41-710 Ruda Śląska
ul. Ściegiennego 6
tel. +48 32 242 08 03
fax. +48 32 242 17 79
Kierownik: Agnieszka Chwołka

Świetlica socjoterapeutyczna w Wirku zapewnia wsparcie 48 wychowankom w wieku od 3 do 16 lat. W jej ramach funkcjonuje także Grupa Profilaktyczno - Rozwojowa dla 10 dzieci w wieku przedszkolnym. Świetlica współpracuje stale z rodzicami wychowanków oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

Więcej o świetlicy...

Świetlica Środowiskowa w Orzegowie Świetlica Środowiskowa w Czarnym Lesie Świetlica Środowiskowa w Nowym Bytomiu Świetlica Środowiskowa w Wirku
41-704 Ruda Śląska
ul. Królowej Jadwigi 8
tel. +48 32 242 11 69
Kierownik: Małgorzata Widuch
41-711 Ruda Śląska
ul. Cynkowa 22
tel. +48 32 244 41 36
Kierownik: Katarzyna Homeniuk
41-709 Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II 5
tel. +48 32 243 66 94
Kierownik: Oliwia Twierdzińska
41-710 Ruda Śląska
ul. Ściegiennego 6
tel. +48 32 242 08 03
     fax. +48 32 242 17 79
Kierownik: Agnieszka Chwołka
Licznik odwiedzin i statystyki zapewnia stat4u Copyright by Rudzkie Konto Pomocy | Valid HTML | Szablon by Sliffka